Een nieuwe website voor Stichting Dorpsbehoud!

Een nieuwe website voor Stichting Dorpsbehoud!

Sinds 1979 houdt Stichting Dorpsbehoud zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede. De statuten van de Stichting Dorpsbehoud vermelden als doelstelling: ‘Het in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet en voorts het behoud en de bescherming van die onroerende goederen, die uit oogpunt van karakterarchitectuur of historie voor het dorpsgezicht van Hardinxveld-Giessendam van belang zijn.’.

Wij hebben voor Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam een nieuwe website mogen maken. Een unieke uitstraling, voorzien van uitklapbare tekstblokken en de mogelijkheid om online te doneren aan de stichting. Bekijk het resultaat op: www.dorpsbehoudhg.nl.